Projekt uchwały antysmogowej dla Śląska

Dodano :2017-01-25

Projekt uchwały antysmogowej dla Śląska

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 12 stycznia 2017 projekt uchwały antysmogowej. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, uchwała wejdzie w życie 1 września 2017 roku.

 

Forma konsultacji jest otwarta. Mogą wziąć w nich udział m.in. mieszkańcy i organizacje pozarządowe. Propozycje będą również konsultowane z samorządami. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego.

Najważniejsze założenia dokumentu zakładają zakaz palenia węglem brunatnym oraz paliwami stałymi z wykorzystaniem tego węgla, mułami i flotokoncentratami węglowymi, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3mm, a także wilgotnym drewnem.

Wprowadzono również daty graniczne związane z wyminą starych kotłów.

Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat będą zmuszeni do wymiany na klasę 5 do końca 2021. Dwa lata później upłynie termin dla osób, którzy posiadają kotły wyprodukowane 5-10 lat temu. Projekt uchwały zakłada ostateczny termin wymiany najmłodszych kotłów ostatecznie w 2015.  Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4 które powinny zostac wymienione do roku 2027.

Projekt uchwały - kliknij

Copyright © 2017