Strażnicy ruszyli w teren

Strażnicy ruszyli w teren

Sześciu strażników miejskich z Pszczyny przeszło specjalistyczny kurs. Przeszkolone osoby weszły w skład Eko Patroli, których jednym z podstawowych zadań jest kontrola palenisk. Strażnicy przede wszystkim pojawiają się tam, gdzie pada podejrzenie o spalaniu odpadów, takich jakie nie powinny trafiać do pieca.

Dr inż. Aleksandra Burczyk z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego z Jastrzębia Zdroju poprowadziła szkolenie, które zakończyło się egzaminem. Przeszkolone osoby otrzymały odpowiednie certyfikaty. W trakcie szkolenia prezentowano m.in. jak pobrać próbki z paleniska. Straż Miejska w Pszczyne dysponuje odpowiednim sprzętem, które służy do zabezpieczenia zebranego materiału.

- Pierwsze kontrole palenisk na terenie gminy Pszczyna zaczęliśmy przeprowadzać w ubiegłym roku. Dzisiaj jednak dysponujemy dużo większą wiedzą. Będziemy także sami mogli zabezpieczać podejrzany materiał. Nie chcemy nikogo straszyć. Musimy jednak pamiętać, żeby nie spalać żadnych śmieci. Tym bardziej, że system segregacji w ramach stałej opłaty umożliwia całkowite pozbycie się takich problemów – komentuje Artur Krzyżaniak, komendant Straży Miejskiej.

W harmonogramie pracy oprócz wizyt w podejrzanych miejscach zapisano także rutynowe kontrole. Eko Patrole cyklicznie przeprowadzają kontrole wyrywkowe, które powinny wyeliminować spalanie szkodliwych dla zdrowia substancji.

- Problem niskiej emisji jest bardzo złożony. Ważne, żeby na wielu płaszczyznach minimalizować niechlubne praktyki, które niestety mają miejsce także na terenie naszej gminy. Kontrole strażników miejskich mają przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom. Obecnie pracujemy nad opracowaniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Zanim jednak powstanie dokument przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł ciepła. Dzięki tej wiedzy będziemy mieli dane, które pozwolą wdrożyć odpowiednie programy – powiedział burmistrz Dariusz Skrobol.

Copyright © 2023