Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

We wrześniu 2016 roku zlecono opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022”. 

W trakcie przygotowywania programu konieczne było sporządzenie inwentaryzacji. W związku z tym przeprowadzono badania ankietowe. Ankieterzy spotkali się z właścicielami budynków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej oraz budynkach wielorodzinnych (blokach, kamienicach), którzy posiadają indywidualne źródła ciepła, sektor handlu i usług, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników.

Firma IGO z Katowic przeprowadziła analizę istniejącego stanu jakości powietrza dla Pszczyny i poszczególnych sołectw oraz analizę występowania przekroczeń niskiej emisji na terenie gminy. Zebranie danych pozwoliło na opracowanie celów strategicznych, ogólnych i szczegółowych.

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2017 - 2022 - kliknij

Copyright © 2023